מניעת תחלואה בקדחת מערב הנילוס

 

בשבועות האחרונים התקבלו במשרדנו דיווחים ממשרד הבריאות על תחלואה של אנשים בקדחת מערב הנילוס במספר ישובים בכל הארץ. ככל הנראה נתוני התחלואה של השנה ורמת הנגיעות של היתושים הם גבוהים יותר משנים רגילות. תנאי האקלים הקיימים היום בארץ מעודדים התפתחות של יתושים מעבירי קדחת מערב הנילוס. עד כה במחוז ירושלים נמצאו בשלושה אתרים שונים במדבר יהודה ובאזור נחל שורק יתושי כולכית הבית נגועים בווירוס של קדחת הנילוס המערבית במהלך החודש האחרון. יש לציין כי גם יתוש הטיגריס האסייתי ידוע כגורם המעביר את המחלה לאדם וידוע כי תפוצתו רחבה מאוד בכל רחבי הארץ במיוחד בשכונות ויישובים בהם יש גינות נוי.

 

לפיכך, הנכם מתבקשים לפעול למניעת מפגעים ממזיקים אלה, על פי החובה המוטלת עליכם מכוח חלק ה' וחלק ו' של פקודת בריאות העם, 1940.

 

  1. מיפוי כל המוקדים העלולים להוות מקורות דגירת יתושים אפשריים: מקווי מים קטנים (אדניות, צמיגים וכו'), תעלות ניקוז, בורות נסתרים וכיו"ב.
  2. הסדרת כל המוקדים הנ"ל על ידי: מניעת הזרמת מים/ביוב בחודשי הקיץ, ייבוש (במידת האפשר), ניקוז, הסרת צמחייה פסולת ומכשולים אחרים העלולים לחסום את זרימת המים.
  3. ניטור שבועי של המוקדים הנ"ל ע"י מנטר מקצועי שיבדוק את מצב המוקד כולל הצורך בשימוש בחומר הדברה.
  4. הדברה עפ"י המלצת המנטר בחומרי הדברה תברואיים המאושרים ע"י משרדנו.
    ניטור חוזר לאחר ההדברה ע"מ לוודא את יעילותה.
  5.  עונת היתושים בשיאה וכי על הציבור לדאוג לייבוש כל מקורות המים בתחום רשות היחיד,  להודיע לרשות בדבר מפגעי יתושים בתחום רשות הרבים, ועל דרכי ההתגוננות מפני עקיצות יתושים.

 

כל עיכוב בטיפול באוכלוסיות היתושים היום, עלול לגרום למפגעים קשים בחודשים הקרובים, ולחולים נוספים בקדחת מערב הנילוס.

 

מידע נוסף אודות היתושים, הנחיות למניעת המפגעים, חומרי הסברה לקהל הרחב ותכשירי הדברה ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה > מזיקים והדברה > מזיקים מידע והתגוננות > יתושים

בקישור ניתן למצוא מידע נוסף בכל הקשור ליתושים וליתוש הטיגריס האסייתי  הכולל גם קבצים להסברה לציבור הרחב בנושא.  http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Pages/AsianTiger.aspx