תושבים יקרים

הנדון : ארנונה 2019

ועדת הכספים מיום 22/2/2019 החליטה להמליץ למליאת המועצה לפנות למשרד הפנים כדי  לאשר העלאת תעריפי ארנונה בשיעור של 5% לשנה זו.

( כולל העדכון האוטומטי)

מטרת עדכון התעריף כדי לשמר  ולשפר את  השרות לתושב.

   בברכה

   מועצת גוש עציון

אישור חריג להטלת ארנונה.pdf