כתובת למשלוח מכתבים:

המועצה האזורית גוש עציון

ד.נ. צפון יהודה 90433

אלון שבות