מכרזי חוזים והתקשרויות

מכרזי חוזים והתקשרויות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
החלטה 2020-01 בדבר התקשרות לשירותי ניהול פרוייקט בניין המועצה החלטות 06/05/2020
שיפוץ הבריכה ומרכז הספורט פומבי 26/02/2020

עבור לארכיון המכרזים