מכרזי חוזים והתקשרויות

מכרזי חוזים והתקשרויות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה  מסוג LED על  עמודי  תאורה ביישובי המועצה האזורית גוש עציון - החלטה עת"ם 40/20 במסגרת מכרז פומבי מס' 2019/38  פומבי 24/02/2020 26/02/2020
בניית בית ספר קדם בנוקדים חיצוני 20/02/2020 22/03/2020

עבור לארכיון המכרזים