מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
פנייה פומבית ליועץ משפטי חיצוני למועצה אזורית גוש עציון פומבי 07/06/2022 03/07/2022
גוש עציון נספח ביטוח יעוץ משפטי פומבי 07/06/2022 03/07/2022
שאלת הבהרה ותשובת המועצה מכרז 09 2022 הקמת קו סניקה דרך האבות פומבי 31/05/2022 07/07/2022
ערבות בנקאית מסמך ג עבודות קו סניקה דרך האבות פומבי 31/05/2022 07/07/2022
ערבות בנקאית מסמך ג מכרז מסגרת גוש עציון לביצוע עבודות שיפוץ ובנייה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור פומבי 31/05/2022 07/07/2022
שאלת הבהרה ותשובת המועצה מכרז פומבי-מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ ובנייה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור פומבי 31/05/2022 07/07/2022
תכנית להקמת מטש מעלה עמוס פומבי 29/05/2022 07/07/2022
מטש מעלה עמוס תרשים פומבי 26/05/2022 12/07/2022
תכנית מטש מעלה עמוס פומבי 26/05/2022 12/07/2022
חוברת קומפלט למכרז מטש מעלה עמוס פומבי 26/05/2022 12/07/2022
תכנית 1 לביצוע עבודות קו סניקה דרך האבות פומבי 23/05/2022
תכנית 2 לביצוע עבודות קו סניקה דרך האבות פומבי 23/05/2022
תכנית 3 לביצוע עבודות קו סניקה דרך האבות פומבי 23/05/2022
תכנית 4 לביצוע עבודות קו סניקה דרך האבות פומבי 23/05/2022
בקשה לפרסום תשובות לשאלות הבהרה מכרז לאספקת שירותי ביוב פומבי 22/02/2022

עבור לארכיון המכרזים