מכרזי חוזים והתקשרויות

מכרזי חוזים והתקשרויות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
שיפוץ הבריכה ומרכז הספורט פומבי 26/02/2020

עבור לארכיון המכרזים