מכרזי חוזים והתקשרויות

מכרזי חוזים והתקשרויות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 2019/41 להקמת גדר דרומית רשת מרותכת ביטחונית ושערים בישוב מגדל עוז חיצוני 04/12/2019 31/12/2019
מכרז 2019-40 גידור צפוני מגדל עוז חיצוני 27/11/2019 31/12/2019

עבור לארכיון המכרזים