מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
הודעה על כוונה להתקשר במיזם משותף לשיפוץ מקווה חיצוני 09/05/2021 30/05/2021
מכרז פרוייקטור לעידוד עלייה גוש עציון חיצוני 18/04/2021 15/05/2021
החלטה 2020-01 בדבר התקשרות לשירותי ניהול פרוייקט בניין המועצה החלטות 06/05/2020
שיפוץ הבריכה ומרכז הספורט פומבי 26/02/2020

עבור לארכיון המכרזים