לקבלת אישור תושב לצורך: מיגון רכב והוצאה או חידוש רישיון נשק – יש למלא טופס בקשה לאישור תושב ולצרף אליו צילום תעודת זהות +ספח מצורף.

לא ניתן להנפיק אישורים בו במקום – האישור ישלח בתוך 10 ימים לכתובת המייל בטופס הבקשה.