לאור המצב, ניתנה הנחיה של המשרד לביטחון לאומי - האגף לרישוי כלי ירייה, להקל על הוצאת רישיון לנשיאת נשק, על מנת לאפשר לאזרחים רבים ככל האפשר להתחמש. כל מי שאין לו עבר פלילי ושעומד באחד מהתנאים הבאים יוכל לקבל רישיון נשק תוך שבוע:

  • מגורים ביישוב זכאי.
  • יוצאי צבא בעלי הכשרת רובאי 07 ומעלה.
  • קצינים בדרגת סגן ומעלה (או מקבילותיה בגופי ביטחון אחרים).
  • נגדים בדרגת רס"ר ומעלה (או מקבילותיה בגופי ביטחון אחרים).
  • שירות ביחידות מיוחדות.
  •  כבאים, שוטרים ועובדים ומתנדבים בגופי ההצלה.

פרטים נוספים באתר המשרד לביטחון לאומי.