411/6/1

411/6/1 תקנון
411/6/1 תשריט

411/6/1/1

411/6/1/1 תשריט

411/6/1/2
תב"ע 411-6-1-2

תקנון 411-6-1-2

411/6/3/1 שכונת עלי דפנה

 

פרצלציות