נוהל מתן אישורי תושב

לקבלת אישור תושב לצורך: מיגון רכב והוצאה או חידוש רשיון נשק-

יש למלא טופס בקשה לאישור תושב ולצרף אליו צילום תעודת זהות +ספח מצורף.

במידה והאישור לצורך הוצאת רשיון נשק יש להוסיף גם אישור תושבות ממזכירות הישוב.

לא ניתן להנפיק אישורים בו במקום-האישור ישלח בתוך 10 ימים בדואר רגיל לכתובת הרשומה בתעודת זהות.
האישור חייב להיות מקור.

-להורדת נוהל והנחיות למימון מיגון רכב נגד אבנים (מס' 2/2017) לחץ כאן

-הודעה חשובה- עדכון לגבי מיגון רכבים

-טופס בקשה לאישור תושב למיגון

-טופס בקשה לאישור תושב לרשיון נשק

-מידע לגבי מיגון רכב

-מידע לגבי הוצאה או חידוש רשיון נשק

-שאלות ותשובות