מערך האשפה

  • פינוי פסולת עירונית - מעורבת, אורגנית ואריזות מהישובים, בתי עסק ומוסדות חינוך בתחום המועצה.
  • איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות.
  • איסוף פסולת מוצקה והטמנתה באתר  מורשה מעסקים – בתשלום.
  • איסוף פסולת מעורבת והטמנתה באתר  מבסיסי צה"ל – בתשלום.
  • פינוי קרטונים, נייר ובקבוקי פלסטיק וזכוכית למחזור (על ידי קבלן(.
  • רכישת מכולות/פחי אשפה וגזם.
  • תיקון ואחזקה של מכולות אשפה וגזם.
  • מספור ומיפוי המכולות/פחים בישובים.
  • מעקב ובקרה של מערך האשפה.

 

 מועדי פינוי אשפה

פירוט ימי איסוף אשפה ביתית מעורבת (יבשה)

 
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
אלון שבות מעלה רחבעם בת עין אלון שבות מעלה רחבעם אלון שבות
אלעזר כפר אלדד הר גילה מגדל עוז כפר אלדד מגדל עוז
בת עין נוקדים נווה דניאל כפר עציון נוקדים כפר עציון
הר גילה שדה בר אלעזר כרמי צור שדה בר כרמי צור
כפר עציון מיצד משואות יצחק משואות יצחק מיצד ראש צורים
משואות יצחק פני קדם   ראש צורים פני קדם תקוע
נווה דניאל מעלה עמוס   גבעת המבתר מעלה עמוס  
ראש צורים איבי הנחל   גבעות איבי הנחל  
מגדל עוז גבעות     גבעות  
גבעת המבתר תקוע     תקוע  
  כרמי צור     הר גילה  
        נווה דניאל  
        אלעזר  

 

 

 פירוט ימי איסוף אשפה ביתית אורגנית (רטובה)

 
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
אלון שבות כפר אלדד     אלון שבות  
אלעזר נוקדים     אלעזר  
כפר עציון שדה בר     כפר עציון  
נווה דניאל מיצד     נווה דניאל  
ראש צורים פני קדם     ראש צורים  
מגדל עוז מעלה עמוס     מגדל עוז  
כרמי צור איבי הנחל     כרמי צור  
  תקוע        
  הר גילה        

 

 

פירוט ימי איסוף אשפה ביתית אריזות

 
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
    אלון שבות מעלה רחבעם    
    אלעזר כפר אלדד    
    הר גילה נוקדים    
    כפר עציון שדה בר    
    נווה דניאל מיצד    
    ראש צורים פני קדם    
      מעלה עמוס    
      איבי הנחל    
      תקוע    
      מגדל עוז    
      כרמי צור    

 

איסוף גזם  מהיישובים –בימי שני
איסוף ארגזי גרוטאות בימי שלישי (בתיאום עם האגף)

כוח אדם - 4 נהגי משאיות דחס, 8  מפעיל/עוזר למשאיות דחס

 

ציוד במערך האשפה

 
סוג הציוד סטטוס תיאור המשימה מס' ימי פינוי בשבוע הערות
2 משאיות דחס מועצה אשפה ביתית מעורבת 6  
1 משאיות דחס קבלן אשפה ביתית אורגנית 3 משאית בשכירות יומית
1 משאיות דחס קבלן אשפה ביתית מעורבת 3 קידר
1 משאיות דחס קבלן אשפה ביתית אריזות 2 החזר ע"י תאגיד תמיר
1 משאית לפינוי גזם קבלן פינוי גזם 1  
1 משאית לפינוי ארגזים קבלן פינוי גרוטאות ופסולת מוצקה 1