ביקור סדיר:

 

הקב"ס הוא הגורם המקצועי הפועל ומועסק ברשות המקומית להבטחת ביקור סדיר ומניעת נשירה של תלמידים בגני ילדים ובתי ספר עד תום כיתה י"ב עפ"י חוק לימוד חובה וחינם ומתוקף אחריותה של הרשות לרישום ושיבוץ כל חייבי לימוד חובה.                                                                                            

 מטרת התפקיד היא הבטחת ביקור סדיר של תלמידים בגני הילדים ובבתי הספר על פי חוק לימוד חובה חינם ומניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים, עד תום י"ב כיתות.                                                             

תפקידי הקב"ס:

 1. איתור תלמידים נושרים ואיתור תלמידים בסכנת נשירה.
 2. אכיפת חוק לימוד חובה.
 3. שותפות, בנייה והפעלת תכניות התערבות חינוכיות-טיפוליות למניעת נשירה בית ספריות וחוץ בית ספריות בהתאמה לצרכיו של הפרט.
 4. טיפול בפרט- הקב"ס משמש כתובת לפניות התלמידים, הוריהם וצוותי החינוך בישוב כמקור מידע, תמיכה וכגורם מקצועי מגשר, מטפל ,מייעץ ומכוון. הקב"ס משתתף בישיבות צוות בינמקצועיות ויוזם ישיבות  כשהן לא מתקיימות לגבי תלמידים שבטיפולו
 5. הנחיה ויעוץ לצוותים חינוכיים בדרכי הטיפול בנושרים ובתלמידים בסיכון
 6. מציאת מסגרות חלופיות בשעת הצורך.

פרטי התקשרות מחלקת ביקור סדיר אגף החינוך:

 

מלכה בארי –

 054-5223085

Malka717@walla.co.il

 

מתניה פאר-

054-3100577

matanya@gush-etzion.org.il

 

ציפי תומר

050-6202867

tzipit@gush-etzion.org.il

 
 
הכי יעיל לפנות אלינו במייל.                                                                                                       
הפנייה צריכה לכלול:
 1. פרטים אישיים של הילד – שם, מספר ת.ז, ישוב מגורים, כתה
 2. פרטי התקשרות עם ההורים – שמות וטלפונים  (לציין מצב משפחתי ומי בד"כ איש הקשר לבי"ס)
 3. פרטי אנשי הקשר בבי"ס – מחנכ/ת, יועצ/ת - שמות וטלפונים
 4. דו"ח קצר המפרט את סיבת הפנייה ומצב התלמיד

   

  תודה רבה על שיתוף הפעולה.

  מלכה, מתניה וציפי