המועצה האזורית גוש עציון, רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, במסגרת העבודה השוטפת של אגפי ומחלקות המועצה.
מוצבים שני שוטרים קהילתיים בגוש עציון:

מש"ק גדי אקוע - אחראי על יישובי מערב גוש עציון.
מש"ק קובי גבאי - אחראי על יישובי מזרח גוש עציון, 
כמו כן, נפתחה במועצה נקודת שיטור קהילתי אשר תהיה פתוחה בימים שלישי וחמישי בין השעות 14:00-16:00