פרסום תבחינים למתן סיוע לתושבי נתיב אבות

לצפייה בתבחינים - נתיב האבות 

לטופס בקשת סיוע - נתיב האבות

מייל לשליחת טפסים: netivavot2018@gmail.com