הננו מאשרים בזאת ביצוע אבחון פסיכולוגי
ע"י פסיכולוג השירות הפסיכולוגי חינוכי של הרשות או פסיכולוג חינוכי מטעמו.
 
Browser not supported
 
Browser not supported