בבואך למחלקת רישוי עסקים גוש עציון אנו מודעים לרצון לנצל הזדמנויות עסקיות בתהליך הקמת עסק חדש ונעשה כל מה שביכולתנו לעזור לך.

לפני פתיחה של עסק חדש או חתימה על הסכם שכירות אנו ממליצים לייצור עמנו קשר בכדי לבצע מספר בדיקות מקדימות כגון: האם יש צורך ברישיון עסק או שהעסק פטור מחוק רישוי עסקים, סוג התב"ע הקיימת, היתר ואלו גורמי רישוי נדרשים.

הנחיות בטיחות אש בהפעלת זיקוקי דינור במבנים 2024

מטרות חוק רישוי העסקים

לחוק רישוי עסקים מספר מטרות משמעותיות וביניהן:

דוריס טואיזר
רכזת רישוי עסקים
029959411

להלן מספר דוגמאות לעסקים טעוני רישוי:

מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, אולמות וגני אירועים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, תחנות דלק, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר.

פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי המופעים להלן בצו רישוי עסקים.
לצפייה בצו לחצו כאן

תהליך להוצאת רישיון עסק

תהליך הוצאת רישיון הוא תהליך מורכב שמפגיש את בעל העסק עם מספר גורמים חיצונים שלהם דרישות שונות לפי סוג העסק המבוקש. בנוסף לכך ישנם טפסים ותוכניות שעליך להגיש. מכיוון שתהליכים אלו יכולים לקחת זמן חשוב להכין אותם מבעוד מועד. אנו ממליצים לגשת למחלקת רישוי עסקים ולבצע חוות דעת מקדמית כבר בשלב התכנון.

מסמכים שעליך להגיש בעת בקשה לרישיון עסק חדש:

 • תצלום ת.ז/מסמך ייפוי כוח
 • אישור רשם חברות
 • חוזה השכרה בנכס/ אישור על הנכס
 • גרמושקה עם חמישה עותקים נספחים לבקשה
 • תשלום אגרה

לאחר הגשת הבקשה וקבלת כל הנספחים הדרושים, תועבר הבקשה על ידי המועצה לנותני האישור הרלוונטיים לפי סוג העסק כמפורט  בצו רישוי עסקים.
לאחר קבלת האישורים מכל נותני האישור יונפק רישיון עסק.

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

בתאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים.
לצפייה בחוק לחצו כאן

הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים – שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') – לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.

רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים.

הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי,  משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי"
לינק להלן: חוק רישוי עסקים

פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19

רפורמת רישוי עסקים

שינויים משמעותיים שבוצעו עם אישור הרפורמה:

 1. שחרור חסמים במתן רישיון העסק.
 2. קביעת מסלולי רישוי, המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).
 3. קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
 4. עסקים במסלול תצהיר: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
 5. הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך).
 6. מפרט רשותי אחיד המאגד את כל דרישות מחלקת רישוי עסקים במקום אחד.