מכרזי חוזים והתקשרויות

מכרזי חוזים והתקשרויות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה  מסוג LED על  עמודי  תאורה ביישובי המועצה האזורית גוש עציון - החלטה עת"ם 40/20 במסגרת מכרז פומבי מס' 2019/38  פומבי 24/02/2020 26/02/2020
תאורת לדים פומבי 03/02/2020 20/02/2020
מכרז 2019/41 להקמת גדר דרומית רשת מרותכת ביטחונית ושערים בישוב מגדל עוז חיצוני 04/12/2019 31/12/2019
מכרז 2019-40 גידור צפוני מגדל עוז חיצוני 27/11/2019 31/12/2019

חזור למכרזים פעילים