מכרזי חוזים והתקשרויות

מכרזי חוזים והתקשרויות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז זוטא לאספקת שאיבת ביוב וסתימות במערכות הביוב שביישובי המועצה זוטא 01/07/2020 19/07/2020
מכרז פומבי 11-2020 מכרז מספר 2020-11 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות במגדל עוז פומבי 11/06/2020 12/07/2020
מכרז חוזר - ביס קדם בניית 16 כיתות לימוד כולל עבודות פיתוח לבית ספר קדם ביישוב נוקדיםץ פומבי 09/06/2020 05/07/2020
מכרז מסגרת זוטא 2020-01 לעבודות שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך ובמבני ציבור זוטא 08/06/2020 22/06/2020
ועד מקומי נוקדים - הזמנה לקבלת הצעות לשכירות והפעלה של מבנה לצורך מתן שירותי רפואה ליישוב חיצוני 01/06/2020 02/07/2020
מכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה  מסוג LED על  עמודי  תאורה ביישובי המועצה האזורית גוש עציון - החלטה עת"ם 40/20 במסגרת מכרז פומבי מס' 2019/38  פומבי 24/02/2020 26/02/2020
תאורת לדים פומבי 03/02/2020 20/02/2020
מכרז 2019/41 להקמת גדר דרומית רשת מרותכת ביטחונית ושערים בישוב מגדל עוז חיצוני 04/12/2019 31/12/2019
מכרז 2019-40 גידור צפוני מגדל עוז חיצוני 27/11/2019 31/12/2019

חזור למכרזים פעילים