המוסד לביטוח לאומי מפעיל  את חוק ביטוח סיעוד.

על פי החוק, ניתנת “גמלת סיעוד” לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה הגרים בבית ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היומיום. הגמלה ניתנת כשעות סיוע על ידי עובד ולא בכסף.

למי פונים?

להגשת תביעה יש לפנות לביטוח הלאומי. ניתן לפנות לסיוע של העו"ס באגף.