אגף השפ"ע פועל להעניק שרותי ביטחון, תברואה ואיכות הסביבה, ברמה גבוהה ולשביעות רצון התושבים.
האגף מרכז תחתיו את המחלקות הבאות: תחזוקה, חשמל, תברואה וטרינריה, אשפה, איכות הסביבה, רישוי עסקים וביטחון.
האגף פועל לקידום איכות החיים והסביבה תוך מתן השירות ברמה מקצועית ואדיבה ביותר, שימת דגש על רמת תחזוקה גבוהה בכל המתקנים שבאחריות המועצה וטיפול מהיר בפניות הציבור המתקבלות ממוקד המועצה.

ניתן להתקשר למוקד במגוון דרכים:

 1. לפתיחת פניה לחץ כאן
 2. בטלפון במספר 106 או 0776004006
 3. בווטסאפ- 058-6330177
 4. טופס פניה לאגף השפ"ע
יאיר בלמס
מנהל אגף שפ"ע
02-9939909

תברואה והדברה

 • הדברת מכרסמים במבני ציבור ומערכות ביוב.
 • הדברת תיקנים במבני ציבור ומערכות ביוב
 • הדברת קיני צרעות ונחילי דבורים
 • ניטור והדברת יתושים.
 • הדברת קרציות ופרעושים.
 • לכידת בעלי חיים.
 • הדברת עשבייה חורף וקיץ דרכי בטחון ומתקני ביוב.
 • אחזקת מתקני טיהור שפכים ותחנות סניקה בישובים.
 • שרותי שאיבות  בורות רקב וספיגה יישוביים (על ידי קבלן).
 • פתיחת סתימות ביוב במערכות מרכזיות.
 • פיקוח תברואתי.
 • בדיקת איכות מי השתייה.

למידע נוסף על תברואה והדברה

חשמל

 • טיפול בתאורת הרחובות ומרכזיות חשמל.
 • טיפול במוסדות החינוך ובמוסדות אשר באחריות המועצה.
 • טיפול בתאורות גדר בישובים.
 • שערים חשמליים.

אשפה

 • פינוי פסולת עירונית מעורבת מהישובים, עסקים ומוסדות החינוך בתחום המועצה.
 • איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות.
 • איסוף פסולת מוצקה והטמנתה באתר  מורשה – בתשלום!
 • פינוי קרטונים ובקבוקי פלסטיק למחזור (על ידי קבלן).
 • רכישת מכולות אשפה וגזם.
 • אחזקה ותיקונים של מכולות האשפה והגזם.

למערך האשפה

איכות הסביבה 

 • טיפול במפגעים סביבתיים.
 • סיוע והדרכה בהקמת אתרי מחזור בכל ישוב.
 • פעילות חינוך והסברה

אחזקת מוסדות חינוך

 • אחזקה שוטפת ומונעת בכל מוסדות החינוך שבאחריות המועצה.
 • ביקורת בטיחות, בכל מוסדות החינוך.
 • מתן אישורי בטיחות.

נושאים נוספים

 • שיפור פני המועצה.
 • אחזקת תאורת רחובות ותאורת ביטחון.
 • תחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך, אחזקת מתקנים שבאחריות המועצה וטיפול במגרשי המשחקים במוסדות החינוך.
 • שיפור מתמיד של רמת הביטחון במוסדות המועצה ויישוביה, תוך שיתוף פעולה עם המשטרה, צה"ל, מד"א וכיבוי אש.
 • טיפול בקריאות המתקבלות במוקד בזריזות וביעילות מרבית.
 • שיפור איכות החיים והסביבה; בדיקת מי השתייה, איסוף אשפה וגזם, הדברה נגד מזיקים, הפעלה ובקרה של תחנות שאיבת הביוב.
 • תחזוקת מערכות הביוב המרכזיות בישובים.
 • פיקוח על קבלני הביצוע בישובים הממומנים ע"י המועצה.
 • טיפול בתחום רישוי עסקים והנחיית בעלי העסק על פי דרישות משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 • קידום נושא איכות הסביבה ומחזור תוך הבטחת תנאי תברואה הולמים.
 • סיוע בארגון והפקת אירועים של המועצה.
 • גינון בשטחי ציבור של המועצה על ידי קבלן.