טבלת הנחות מרוכזת נפתח בחלון חדש
עדכון בדבר הגשת בקשה להעלאת תעריפי הארנונה וביטול הנחת הוראת קבע 2019 נפתח בחלון חדש
אישור העלאה חריגה בתעריפי הארנונה לשנת 2020 נפתח בחלון חדש
אגרת לתושב 2020 נפתח בחלון חדש
משלוח שובר תקופתי - ארנונה באמצעות דואר אלקטרוני נפתח בחלון חדש
טופס הוראת קבע נפתח בחלון חדש
טופס בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית נפתח בחלון חדש
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי נפתח בחלון חדש
טבלת מבחן הכנסה לשנת 2020 נפתח בחלון חדש
תצהיר לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לנכס ריק נפתח בחלון חדש
תצהיר לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לשיפוצים נפתח בחלון חדש
הצהרה לקבלת הנחה הורה יחיד נפתח בחלון חדש