דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עו"ס משפחות מרחבי חיצוני 01/10/2017
מנהל אגף תיאום ובקרה - הארכת מכרז 01/09/2017
מנהל/ת חשבונות ומנהל/ת משרד למילוי מקום 01/09/2017
מ"מ מנהל/ת יחידה לעבודה קהילתית 01/08/2017
עובד קהילתי ומלווה ישובים 01/08/2017
מנהל אגף חינוך - הארכת מכרז 01/08/2017

עבור לארכיון דרושים