דלג על בר עליון
בר עליון

קרן עזרה הדדית

הקרן לעזרה הדדית שעל יד המועצה הדתית, הוקמה ע"י המועצה האזורית והמעוצה הדתית גוש עציון במטרה לסייע למשפחות במצוקה כלכלית. הקרן מסייע לאורך כל השנה בתחומים הבאים:

·         סיוע לקשישים

·         סיוע בתעסוקה ובמילגות לימודים לקראת תעסוקה

·         סיוע באמצעות תלושי מזון

·         סיוע בשמחות משפחתיות

·         סיוע ללימודים ב"קתדרה" על בסיס אישי

·         הוצאות משפחתיות חד פעמיות מיוחדות

הקרן מסייע בתלושי מזון לפני חגי תשרי וחג הפסח. רשימת המשפחות המקבלות תלושים מתעדכנת מדי חצי שנה ע"י רבני היישובים ועובדי המחלקה לשירותים חברתיים. הקרן פונה בדיוור ישיר לכל בתי האב בגוש להיות שותפים במצווה חשובה זו, וב"ה ההיענות רבה: הקרן מחלקת מענקים בהקפים של למעלה מ 100 אלף ₪ לפני חגי תשרי ופסח. ייחודיות הקרן מתבטאת בכך שכל הכספים שנאספים מחולקים לנזקקים, ללא תשלומי תקורה או משרדיות. הכסף מחולק לפי קריטריונים ברורים ולאחר המלצה של גורמי רווחה מקצועיים. הקרן מיועדת לנזקקים מגוש עציון בלבד, בבחינת עניי עירך קודמים.

כיו"ר הקרן משמש בהתנדבות מר גבי רוזנפלד, תושב אלון שבות.

תרומות לקרן עזרה הדדית יתקבלו בברכה דרך משרד המועצה הדתית, או בהפקדה ישירות לחשבון הקרן בבנק המזרחי סניף אלון שבות 454 מס' חשבון 211158.

המעוניינים בקבלה לצורך החזר מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מתבקשים לשלוח צ'ק ע"ש קרן גוש עציון אל: המועצה הדתית גוש עציון, ת.ד. 195 אלון שבות מיקוד 90433.

קרן עזרה הדדית ליד המועצה הדתית הינה עמותה רשומה המתנהלת כחוק.

לפניות לקבלת סיוע מהקרן או בכל ענייני הקרן, יש לפנות למשרדי המועצה הדתית.